Generalforsamlingen 2017

 

Det Rytmiske Selskabs ordinære generalforsamling 2017 blev afholdt

 

onsdag den 08. februar kl. 17.30
i musiklokalerne i Toldbodgade i Rønne

 

Dagsorden og referat

Carl-Otto bød velkommen og gav forklaringen på, hvorfor kontingentopkrævningen skulle ske så hurtigt, kun 24 timer inden GF.
Der blev også gjort opmærksom på de ændringer der skal til i vores vedtægter, for at bringe alt i skønneste orden, og disse skal lovliggøres på en ekstraordinær generalforsamling i den nærmeste fremtid.
Alle 47 deltagere havde betalt deres kontingent ved generalforsamlingen start.

 

1.

Valg af dirigent og referent

 • Dirigent: Niels Jørgensen.

 • Referent: Yvonne Park.
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var mundtligt og skriftligt rettidigt indkaldt.

 • Nils ggjorde opmærksom på, at punkt 4 blev taget af dagsordenen, da det var bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne, og der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

2.

Formandens beretning

Læs formandens beretning længere nede på siden, klik evt. HER

 • Stor ros til Gunvor for vores tur til Hørsholm.

 • Beretning godkendt med klapsalver.

3.

Regnskab og budget

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget til orientering.

 • Bilag: Årsrapport 2016. se HER
 • Bilag: Oversigt over udgifter
  (er udsendt til korets medlemmer, men ligger ikke offentligt tilgængeligt på denne side).
 • Bilag: Regnskab vedrørende medlemsbetaling til kortur
  (er udsendt til korets medlemmer, men ligger ikke offentligt tilgængeligt på denne side).

Kontingent:Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 550 kr. halvårligt

 • Bilag: Budget 2017, se HER

Kommentarer til regnskabet:

 • Det underskrevne regnskab fremlagt.

 • CD/Noder bedes forklaret: Copyright, ophavsret og Koda regler gør at man MÅ IKKE kopiere noder. Vi skal kigge på, om vi kan downloade dem fra nettet ved at købe et antal licenser.

 • Regnskabet godkendt.

Kommentarer til budgettet:

 • Anders har ytret ønske om investering i et klaver, da vi ikke er forsikret når vi er ude og spille og låner fra Campus.

 • Vi skal også forholde os til muligvis at skulle betale for øvelokale fremadrettet. Alle forslag til nye øvelokaler er velkomne.

4.

Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer

 • I §4 foreslås tilføjet:
  Ændringer i kontingentet træder i kraft fra starten af den efterfølgende sæson.
 • I §6 foreslås tilføjet:
  For at deltage i generalforsamlingen skal man være aktivt medlem af foreningen, dvs. have betalt kontingent for den periode, hvor generalforsamlingen finder sted.
 • Bilag: Vedtægterne med de foreslåede ændringer indføjet

 • Punktet udgår – vedtægterne gennemgås, og der kommer forslag til nye vedtægter i den nærmeste fremtid der skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant.

5.1
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Karin Pihl Andersen.
 • Janni Lund (modtager ikke genvalg).
 • Peter Kjøller (modtager ikke genvalg).
 • Gunvor Holm har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

5.2
Suppleant til bestyrelsen på valg:

 • Gitte Quaade.

5.3
Revisor på valg:

 • Jesper Westh.

Ad 5.1: Bestyrelsesmedlemmer:

 • Karin Pihl Andersen

 • Betina Bryrup Pedersen

 • Susanne Rønne Poulsen

 • Niels Jørgensen

Ad 5.2: Suppleant til bestyrelsen:

 • Gitte Quaade

Ad 5.3: Revisor:

 • Jesper Westh

6.

Eventuelt

 • Vedr. noder:
  KOR72 kan måske være behjælpelige med hvordan vi finder en god løsning og skaffer noderne enkeltvis.

 • Mht. vedtægter:
  Niels vil gerne kigge på vedtægterne så alt bliver i overensstemmelse med forskrifterne.

 • Når vi skal holde ekstraordinær generalforsamling, kan vi så få nogle planer for foråret? Den nye bestyrelse tager forespørgslen til efterretning. Der er meget nyt der skal arbejdes med.

 • Flere udtrykker ros for turen til Hørsholm og ser gerne en gentagelse. Kunne også være som endags tur til Sverige.

 • Opfordring til nye som gamle medlemmer, brug endelig vores hjemmeside til at søge informationer og brug selvfølgelig øvefilerne.

 • Kunne vi lægge noget teori undervisning ind – måske fast 1 gang om måneden, det kunne også være med til at løfte niveauet i koret.

 • Vi har 2 Facebook sider, den officielle med koncert informationer og ikke så meget andet og vores lukkede side ”DRS” hvor der er frit slag til at poste alt lige fra afbud til videoer. Nye medlemmer der har lyst til at være med, skal tilføjes af eksisterende medlemmer og godkendes af Yvonne.

Aftenen sluttede af med gaver og blomster til Janni og Gunvor (Peter har sin gave til gode) med tak for deres kæmpe indsats i bestyrelsen igennem alle årene.

Derefter blev der serveret håndmadder og drikkelse, Tak for god ro og orden!

 

Formandens beretning

Så er Det Rytmiske Selskab blevet et år ældre. Vi har taget hul på vores tiende år, og 19. sæson. Så til næste forår kan vi fejre vores 10 års fødselsdag.
Vi nåede meget i 2016!

24. og 25. Januar, gav vi den fuld gas med Michael Jackson til Nytårskoncerterne i til Nordlandshallen.
I April havde vi besøg af Maria Zita, der underviste os i forskellige teknikker til at klare de udfordringer Anders udsætter os for.

25. maj havde vi arrangeret og inviteret til en kombineret koncert og mini workshop i AA-kirke. Vi var meget spændte på om der ville dukke nogen op, men det gjorde der. Også andre end vores trofaste familiemedlemmer der bakker os op.

Det gik endda så godt, at nogle af gæsterne valgte at forsøge sig i Det Rytmiske Selskab efterfølgende, og tak for det!

Selv i sommerpausen var nogle af vores kormedlemmer aktive:
Lasse, Jette og Jette stillede op til firmastafetten i deres turkise trøjer med vores navn i guldbogstaver og en guldnode som depeche. Friske folk!!!!

Vi var nødt til at starte lidt tidlig på efterårssæsonen. Allerede d. 17. og 18. september skulle vi give koncerter, og denne gang på den anden side af vandet. Ja det vil sige, der blev endda også plads til en lille koncert på vandet i den forbindelse.

Vi skulle endelig have et gensyn med Øresound i Hørsholm.
Det var noget af et puslespil at få det hele til vores at gå op.!!!!
– Overnatningsmuligheder for omkring 50 personer!
– Bustransport med deraf følgende hensyn til kørehviletidsbestemmelser.
(Ja og så endda finde en buschauffør der huskede at få alle passagerer med!)
– Finde et sted at afholde vores egen koncert om søndagen.

Øresounds bestyrelse meddelte flere gange at det var svært at leve op til vores arrangement i Kyllingemoderen i september 2013. Men jeg synes nu nok at de havde gjort det rigtig godt? Det blev en rigtig hyggelig dag i Hørsholm sognegård. En flot koncert i Hørsholm Kirke med optræden hvert kor for sig, mixet med fællesnumre. Og så en hyggelig fest bagefter.

Det blev lidt halvsent inden vi ankom til Konventum i Helsingør, hvor vi selv måtte finde nøglekortene frem, og dele dem ud. Det gik nu meget godt indtil der var et par stykker der var lidt utilfredse med at de skulle ligge to i en enmandsseng!!! Heldigvis løste det sig, og alle fik en mulighed for en god nats søvn.

Søndag havde vi så fået arrangeret en koncert i Søborg Kirke. Til det er der en sjov lille historie:
Det er ikke så nemt at finde egnede koncertsteder i Nordsjælland når man ikke er lokalkendt. Fantasi og søgefelter blev flittig brugt, og formanden var ved at fortvivle, men Peter tilbød at tage over, og fandt hurtigt et egnet sted nemlig Søborg Kirke ved Gilleleje. Men, der findes altså 2 Søborg kirker!! Og den vi fik forbindelse med viste sig at ligge i Gladsaxe kommune. Det viste sig dog at være en rigtig god forveksling.

Vi er aldrig blevet så godt modtaget og serviceret som vi blev der! Der var lavet kaffe til os i konfirmandstuen, hvor vi også kunne varme op. Der var på deres initiativ indkøbt brød og pålæg så vi kunne smøre os en madpakke. Og som kordegnen sagde: Der er nu ikke noget så godt som en kold øl når man har sunget en koncert, så det sætter vi også lige frem til jer!!!!

Selve koncerten gik også rigtig godt. Der var omtrent 100 tilhørere i kirken (flere af os har heldigvis venner og familie på Sjælland). Desværre måtte vi tage en meget forhastet afsked, da buschaufføren havde fået besked om et vejarbejde i Sverige der kunne forhindre os i at nå færgen. Men en dejlig oplevelse i smuk september sol var det!

På færgen hjem blev klaveret slæbt med op på Willum Clausen. Vi tog opstilling foran trappen, og gav et par numre til de noget overraskede passagerer. En rigtig dejlig weekend i godt selskab. Og alle de positive tilbagemeldinger fra jer, gjorde hele arbejdet værd.

Det er dog ikke kun bestyrelsen der har svedt og arbejdet hårdt, de har I også.

Anders satte vores formåen på prøve med ”American tune”, og ikke mindst ”Some Day My Prince Wwill Come”. Vi svedte, vi prøvede, vi øvede og nogle af os kom til at tvivle stærkt på egen formåen og om det nogensinde ville blive godt?

Men VI GJORDE DET, OG VI GJORDE DET GODT.

Efterårssæsonen blev på den måde skudt tidligt i gang, og der var ikke lang tid til de næste koncerter. Repertoiret måtte genbruges, (Det kunne vist også stadig forfines) og et par julesange blev øvet og tilføjet.

Det har ikke været så svært for bestyrelsen at arrangere koncerter i efteråret. Vi har igennem flere år været faste gæster ved 2 fine arrangementer:

D. 20 november var vi I Klemens Kirke, hvor vi igen var så heldige at få lov til at være en del af det stemningsfyldte arrangement ved Kræftens Bekæmpelses lysfest. Det blev lidt af en udfordring at synge i kirkerummet, men vi gjorde en god indsats, oplevelsen var rigtig god.

D. 4. december var vi så igen til Bornholms Højskoles lysfest 2. søndag i advent. Det er en tilbagevendende begivenhed som vi vist alle glæder os til? Ikke alene på grund af sangen, den gode stemning, den fyldte sal og tanken om juleferie, men ikke mindst for til den lækre julefrokost efterfølgende??? Vi blev heller ikke skuffede denne gang. Vi havde en fantastisk koncert for en fyldt sal, og blev medinddraget i både indvielse af nye bygninger, og Anders gav et par ord med på vejen til Axel og Lillian der skulle stoppe som forstanderpar. Nu må vi så se hvad fremtiden og det nye forstanderpar bringer?

Efter en lang juleferie mødte vi så glade og forventningsfulde op til en ny sæson d. 4. januar 2017. Spændte på hvad Anders nu havde fundet på? Vi blev ikke skuffede, igen har han fundet noget spændende og udfordrende frem til os, og som noget nyt, nu med en solistgruppe.

Og som noget andet nyt, og rigtig godt nyt, mødte vi op til et kor med mange nye medlemmer. Det er altid dejligt at få nye friske folk med i koret, og ikke mindst når de synger tenor eller bas. Sådan er det blevet i år. Herregruppen er vokset markant, og det har vi store forventninger til.

Vi er efterhånden blevet så mange (vi nærmer os stærkt tallet 60), at vi har et pladsproblem, og med det i udsigt at Campus Bornholm bliver en realitet inden så længe, er bestyrelsen på jagt efter nye egnede (og ikke for kostbare) lokaler. Jeg skal hilse at sige at gode forslag er hjertelig velkomne.

Jeg vil ikke undlade at bruge min taletid til at takke en hel masse gode folk for deres engagement og arbejdsindsats for at få Det Rytmiske Selskab til at blive det gode selskab vi er.

Jeg vil begynde med Anders, uden ham ville det jo slet ikke kunne lade sig gøre. Jeg fandt forleden en lille avisnotits fra Bornholm Tidende d. 8-4-2008, hvor en Anders (med lidt mørkere og kortere hår end nu) udtalte at han havde ambitioner om at Det Rytmiske Selskab skulle blive en del af det bornholmske kulturliv der var til at få øje på. Hvor vidt det er lykkedes vil jeg overlade til andre at bedømme, men vi fylder i hvert tilfælde godt i landskabet og er til at få øje på når vi er samlet.

Høres kan vi også, vi er rigtig gode til at synge meget højt. Vi kæmper stadig med det bergreb der hedder pianissimo. Og vi øver os på nye sproglige nuancer når vi mødes på onsdag – saftner! Tak til Anders for hans mod til at udfordre os hver sæson, sin tålmodighed når vi øver og hans ros og opbakning (selv når det ikke lige er så godt som det kunne være!) Vi ved at Anders har en travl og udfordret hverdag, og alligevel genererer han overskud til at kæmpe med os hver onsdag, det skylder vi ham stor tak for.

Carl-Otto – jeg gentager mig selv år efter år, og dette år bliver ingen undtagelse: Tak for din kæmpestore indsats for Det Rytmiske Selskab. Det er dig der har styr på det hele. Alt det administrative, regnskab og budgetter, hjemmesiden, medlemsregistrering, kontingentopkrævning, og ikke mindst øvefiler! Med det repertoire Anders er begyndt at udfordre os med, er du ikke mindre udfordret, og bruger rigtig meget tid og mange kræfter på det. TAK, TAK, TAK.

Som en beskeden godtgørelse for alt dette er du fritaget for at betale kontingent. Det er en ringe godtgørelse for din indsats, og din beskedenhed forbyder dig at forlange mere, derfor har bestyrelsen besluttet at give dig et par flasker til supplement.

Også en stor tak til resten af bestyrelsen der får det hele til at køre. Tak til Peter for dit store arbejde med at låse op, stille stole op, og for den hyggelige onsdagsbar, hvor vi hygger lidt ekstra (for den yderst billige pris af 5 kroner), hver den første onsdag i måneden.

Tak til Karin der er tørklædeadministrator, og sørger for indkøb af lækkerier til forskellige arrangementer.

Til Janni der holder os for med nodekopier. Et stort arbejde der nu er blevet endnu mere besværligt da det er svært at finde et sted vi kan få kopieret til en rimelig pris (også her tror jeg at gode forslag er velkomne).

Til Yvonne der sørger for at alle kloge beslutninger bliver skrevet ned og gemt, og ikke mindst sammen med Bettina sørger for at holde alle opdaterede og inspirerede via Facebook.

Tak til Gitte der stiller op og bidrager med gode ideer når der er frafald i bestyrelsen.

Og ikke mindst endnu engang tusind tak til Mona og Lasse. Hvad var en koncert uden podier og walisisk opvarmning? Og hvad var en sæsonstart med champagne, uden glas til at drikke den af? Tusind tak for hjælpen til jer to.

Den allerstørste tak skal dog lyde til alle jer der trofast møder op og bidrager til den fest det er hver eneste onsdag aften. Tak fordi I tager vores fællesskab og formål alvorligt og bidrager til den gode og hyggelige stemning.

I år er vi tre bestyrelsesmedlemmer der har valgt at trække os ud af bestyrelsen for at få tid og overskud til andre aktiviteter. Men I slipper ikke for vores selskab, vi kommer fortsat og synger sammen med jer hver onsdag. Vi kan nemlig slet ikke undvære jeres rytmiske selskab.

Tak til Peter og Janni for jeres store engagement og arbejde, i har begge gjort en stor indsats i mange år.

Jeg selv har været med i bestyrelsen siden koret startede tilbage marts 2008, og har nu kun tilbage at sige tak for en dejlig, udfordrende, spændende og udviklende tid i bestyrelsen. Jeg glæder mig til at trække mig tilbage bagerst i rækken af 1. alter og ønsker både den nye bestyrelse og Det Rytmiske Selskab god vind og arbejdslyst.

8. februar 2017
Gunvor Holm

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>