Ekstraordinær generalforsamling 2018

 

Det Rytmiske Selskab afholdt ekstraordinær generalforsamling

 

onsdag den 12. december 2018 kl. 18.30
i folkebibliotekets store sal i Rønne

 

Dagsorden og referat

 

1.

Valg af

 • dirigent
 • referent
 • stemmetællere

 • Dirigent: Henrik Gude.
 • Referent: Yvonne Park.
 • Stemmetællere: Helle Holm og Lasse Jensen
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.

Kontingentet i foråret 2019

 1. For at opretholde medlemskabet af foreningen betales et midlertidigt kontingent på 50 kr. Dette beløb skal være indbetalt senest 10. januar.
 2. Når der indgås en endelig samarbejdsaftale med en ny korleder, forfalder resten af kontingentet, dvs. 500 kroner, umiddelbart til betaling, dog med et fradrag på 125 kr. for hver hele måned koret står uden korleder efter 1. februar 2019.
 3. Såfremt dirigentens honorar og andre nødvendige udgifter i forbindelse med foreningens virke i perioden januar-maj 2019 ikke kan dækkes fuldt ud af kontingentindbetalingerne, dækkes disse af foreningens kassebeholdning.
 4. Kontingentets størrelse fra august 2019 fastsættes ifølge vedtæg-terne på den ordinære generalforsamling, der skal være afholdt inden udgangen af februar 2019.

 • Det var en generel opfattelse, at et midlertidigt kontingent på 50 kroner ikke kan betegnes som et “symbolsk” beløb – især når man tager foreningens økonomi i betragtning.

 • Bestyrelsen accepterede derfor, at beløbet på 50 kroner nedsattes til 10 kroner. Beløbene i forslagets punkt 2 tilpassedes, så punktet herefter fik følgende ordlyd:
  Når der indgås en endelig samarbejdsaftale med en ny korleder, forfalder resten af kontingentet, dvs. 540 kroner, umiddelbart til betaling, dog med et fradrag på 135 kr. for hver hele måned koret står uden korleder efter 1. februar 2019.

3.

Eventuelt

 • Deltagerne i generalforsamlingen fremkom med en række ideer og forslag til ny korleder, som bestyrelsen har noteret sig og vil tage med i sine overvejelser.

 • Bestyrelsen oplyste, at den kommende ordinære generalforsamling er fastsat til
  onsdag d. 20. februar.

Ved generalforsamlingens afslutning takkede aftenens dirigent for god ro og orden til de 45 medlemmer af koret, som deltog.

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>