Ekstraordinær generalforsamling 2017

 

Det Rytmiske Selskab afholdt ekstraordinær generalforsamling

 

onsdag den 22. marts kl. 18.00
i musiklokalerne i Toldbodgade i Rønne

 

Dagsorden og referat

 

1.

Valg af

 • dirigent
 • referent
 • stemmetællere

 • Dirigent: Ole Christensen.
 • Referent: Yvonne Park.
 • Stemmetællere: ?
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var mundtligt og skriftligt rettidigt indkaldt.

2.

Forslag til nye vedtægter

Bilag (udsendt sammen med den forelø- bige dagsorden):

 1. De gamle vedtægter, se HER
 2. Forslag til nye vedtægter, se HER

Nye bilag:

 1. Forslag til ændringer af bestyrelsens forslag til nye vedtægter, fremsat af bestyrelsen, se HER
 2. Forslag til ændringer af bestyrelsens forslag til nye vedtægter, fremsat af Ole Christensen, se HER

 • Med udgangspunkt i det mest vidtgående forslag (Ole Christensens) foretog den ekstraordinære generalforsamling en sammenfletning af de to ændringsforslag:

 • § 1.3 ændredes til følgende ordlyd:
  Foreningens formål er at samle og dygtiggøre sanginteresserede ved regelmæssigt korarbejde, samt at udbrede kendskabet til rytmisk korsang.

  Dette gøres med respekt for:
  – Foreningens demokratiske struktur, som fremgår af nærværende vedtægter,
  – og et forpligtende fællesskab, der defineres af bestyrelsen.

 • § 2.4 ændredes til:
  Overtrædelse af vedtægterne kan medføre eksklusion. Bestyrelsen vurderer efter dialog med pågældende, om forseelsen skal føre til eksklusion.
 • Både bestyrelsens forslag til § 2.6 og Ole Christensens ændringsforslag til denne paragraf bortfaldt.
 • § 3.1: Ole Christensens ændringsforslag blev vedtaget.
 • § 4.4: Ole Christensens ændringsforslag blev vedtaget.
 • § 4.5: Ole Christensens ændringsforslag blev vedtaget.
 • Ole Christensens forslag til en § 5.9 blev forkastet
 • § 7.2: Ole Christensens ændringsforslag blev vedtaget.
 • § 8.1: Ole Christensens ændringsforslag blev vedtaget.
 • § 6.1: Ordet aktive erstattes af stemmeberettigede.

Se de nu gældende vedtæger HER

3.

Indkomne forslag

Der var ved fristens udløb ikke indkom- met forslag til selvstændig behandling under dette punkt. Forslagene til ændringer i bestyrelsens forslag til nye vedtægter behandledes under punkt 2.

 • Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.

4.

Bestyrelsen orienterer om sine planer

 • Onsdag d. 5. april: Elementær nodelære ved Carl-Otto.
 • Onsdag d. 19. april: Workshop med Maria Sita.
 • Onsdag d. 25. april: Aflyst på grund af Anders’ musical-projekt på Campus Bornholm.
 • Lørdag d. 17. juni: Koncert på Folkemødet (Gæstgiveren kl. 9:30)
 • Lørdag d. 17. juni: Arrangement på Folkemødet (store scene) kl. 20-21.
 • Søndag d. 19. november: Lysfesten (Kræftens Bekæmpelse) i Skt. Nicolai Kirke.
 • Workshop en lørdag i efteråret med ekstern underviser.
 • I slutningen af forårssæsonen 2018: Jubilæumskoncert med retrospektivt program.


5.

Eventuelt

 • Intet noteret

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>