Generalforsamlingen 2016

 

Det Rytmiske Selskabs ordinære genralforsamling 2016 blev afholdt

 

onsdag den 02. marts kl. 17.30 i musiklokalerne i Tolbodgade i Rønne

 

Dagsorden

 

1.

Valg af dirigent og referent

Carl-Otto bød velkommen og forestod valget af dirigent og referent.

Dirigent: Jeanette Werner.
Referent: Yvonne Park.

Dirigenten konstaterede umiddelbart efter valget, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og der var særlig grund til, at den blev afholdt 1. uge i marts i stedet for sidste uge i februar – ingen indvendinger.

2.

Formandens beretning

– samt planer for denne sæson.

Formandens beretning kan ses her (kommer snarest).

Formandens beretning gav anledning til en enkelt kommentar

 • Lasse:
  Vi holdt også 1 koncert på gymnasiet, så faktisk har vi haft i alt 6 koncerter i det forgangne år.

 • Beretning taget til efterretning.

Efterfølgende udtalte formanden en

 • ekstra tak til Mona og Lasse for deres indsats med den Walisiske opvarmning som de disker op med ved hver koncert.

 • tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Der bliver en middag som tak for jeres indsats i året der gik.

3.

Regnskab og budget

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget til orientering.

 • Carl-Otto gennemgik regnskabet.

 • Regnskab godkendt uden kommentarer.

 • Ved gennemgang af budget 2016 forklarede C-O den store udgiftspost under arrangementer i forbindelse med vores planlagte tur til September til Hørsholm. Foreningen betaler for transporten i form af færge/bus tur-retur, der vil dertil blive en egenbetaling som der vil blive informeret nærmere om.

 • Budgettet er taget til efterretning.

 • Uændret kontingent på 550 kr. vedtaget.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant.

4.1
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Gunvor Holm
 • Carl-Otto Toudal
 • Yvonne Park

4.2
Suppleant til bestyrelsen på valg:

 • Gitte Quaade.

4.3
Revisor på valg:

 • Jesper Westh.

Alle modtager genvalg.

Ad 4.1: Bestyrelsesmedlemmer:

 • Alle blev genvalgt. Alle valg skete uden modkandidat og med akklamation.

Ad 4.2: Suppleant til bestyrelsen:

 • Gitte Quaade blev genvalgt.

Ad 4.3: Revisor:

 • Jesper Westh blev genvalgt.

Alle valg skete uden modkandidat og med akklamation.

5.

Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

6.

Eventuelt

 • På kunstmuseet stod vi med ryggen til publikum. Hvis vi skal derop igen, skal forholdende undersøges. Gunvor havde snakket med dem før koncerten, men der var udstilling og derved ingen andre muligheder. Det var vilkårene! De havde desuden tilbudt kaffe og kage, men på dagen blev det en tynd kop the og en vaniljekrans… det var meget skuffende. Vi synger nok ikke på Kunstmuseet foreløbigt.

 • Hvis i har forslag til steder at holde koncert, kom endelig med dem. Bornholms museum, Rønne. Bornholms Lufthavn. Nexø-området, måske In-House eller den gamle møbelfabrik. Green Solution House. Kirker på øen, måske Vestermarie eller Klemensker.

 • Der savnes Workshops med input ”ovre fra” så som Jon Hollesen eller andre. Der er allerede blevet sendt forslag til bestyrelsen. Det kan være med eller uden Anders. Forslag til Workshop i KBH, kan planlægges i fremtiden 1-2 år. Link bliver sendt til bestyrelsen.

 • Vores øvelokale bliver mere og mere fyldt op med instrumenter, der skal rykkes og flyttes inden koraften, Peter efterlyser hjælp til stole tjansen. René tilbød sin hjælp, samt Kirsten som buffer.

 • C-O sender mail ud om kontingent og ser allerhelst betaling ved overførsel via netbank, men andre betalingsmåder er også muligt.

Til slut erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>