Foreningen

Det Rytmiske Selskab er en forening under folkeoplysningsloven og er derfor principielt åben for alle, der ønsker at deltage. Vi forventer dog, at man som minimum har en god sangstemme, og selv om nodekendskab ikke er en betingelse for deltagelse, så er et vist kendskab til noder absolut en fordel.

Som alle øvrige folkeoplysende foreninger får også Det Rytmiske Selskab tilskud til underviserens (dvs. dirigentens) løn fra det offentlige. Foreningens medlemmer skal dog selv betale to tredjedele af denne løn. Derfor opkræves korets medlemmer et kontingent, som betales halvårligt i henholdsvis februar og september. Kontingentet, som ud over foreningens bidrag til dirigentens løn også skal dække de udgifter, der er forbundet med foreningens aktiviteter, fastsættes på foreningens generalforsamling. Denne finder i henhold til foreningens vedtægter sted i begyndelsen af kalenderåret inden udgangen af februar måned.

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>