Ordinær generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Det Rytmiske Selskab

onsdag d. 20. februar 2019, kl. 19

i cafeteriet i Rønne Idrætshal

_________________________________________________

D A G S O R D E N

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens årsberetning.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget for det kommende år til orientering.

  • Da der endnu ikke er noget afklaret omkring korets situation fra august, fremlægges der kun et budget for foråret 2019. Når situationen er afklaret, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

  • Bilag: Årsrapport 2018.

  • Bilag: Budget for foråret 2019.

 4. Fastsættelse af kontingent.

  • På grund af korets uafklarede situation er det bestyrelsens indstilling, at foreningens formue betaler aktiviteterne i foråret.

  • Der udarbejdes budget og forslag til fastsættelse af kontingent for efterårssæsonen i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling sidst på foråret.

 5. Indkomne forslag.

  • Der var ikke ved fristens udløb d. 13. februar tilgået bestyrelsen nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.

 6. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor samt medlemmer til evt. udvalg.

  • Bestyrelsesmedlemmer på valg:

   • Karin Pihl Andersen (modtager genvalg)
   • Niels Jørgensen (modtager genvalg)
   • Betina Bryrup (modtager genvalg)
   • Yvonne Park ønsker at træde ud af bestyrelsen
  • Suppleant til bestyrelsen på valg:

   • Gitte Quaade
  • Revisor på valg:

   • Jesper Westh
 7. Eventuelt.

Med venlig hilsen, bestyrelsen

130total visits,1visits today

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>